• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ZW/WGA 2018: bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar?

Gepubliceerd op: 08-09-2017

Is het voor mij zinvol om volgend jaar eigenrisicodrager te worden of te blijven voor de ZW-uitkeringen en/of de WGA? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger? Ben je een werkgever met een premieloon tot € 1.800.000? Met onderstaande informatie kun je bepalen of overstappen voor jou zinvol kan zijn. Wil je overstappen? Dan moet je dat 13 weken van te voren aanvragen. Wil je per 1 januari 2018 over, dan moet je dit dus uiterlijk 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst aanvragen.

Hoe zit het ook al weer

Het UWV betaalt de ZW-uitkeringen in de eerste 2 ziektejaren na het einde van het dienstverband aan jouw ex-werknemers. Het UWV betaalt ook na 2 ziektejaren de WGA-uitkeringen. Maar het UWV rekent de ZW-uitkeringen (tot maximaal 2 ziektejaren) en de WGA-uitkeringen (maximaal 10 jaren) aan jou door. Ben je publiek verzekerd, dan betaal je een gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk). Ben je privaat verzekerd, dan betaal je die premie (deels of geheel) niet. De ZW- en/of WGA-uitkering, inclusief werkgeverslasten, komen dan rechtstreeks op jouw bordje (eigenrisicodrager). Heb je een private verzekering gesloten, dan kun je die lasten vervolgens declareren bij jouw verzekeraar. Je kunt jaarlijks per 1 januari of 1 juli kiezen of je publiek verzekerd wilt zijn en/of blijven. Je kunt die keuze maken voor de ZW en WGA afzonderlijk of voor beiden.

Wat moet je weten om de beste keuze te maken?

In de publieke verzekering bij het UWV wordt de premie Whk grotendeels sectoraal bepaald voor kleine werkgevers met een premieloon tot en met € 328.000 en voor middelgrote werkgevers met een premieloon tussen € 328.001 en € 1.800.000. Hierdoor zijn ziektelasten niet of nauwelijks van invloed op jouw individuele premie. De sectorpremies 2018 zijn op 1 september 2017 gepubliceerd. Verder is van belang dat je in de publieke verzekering maximaal 3 jaar een externe re-integratieplicht hebt.

Ben je eigenrisicodrager voor de ZW? Dan moet je rekening houden met veel administratieve lasten en je intensief bemoeien met de ZW-uitkeringen. Je kunt die lasten tegen betaling uitbesteden. Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan is van belang dat je maximaal 12 jaren externe re-integratieplicht hebt. Je betaalt de WGA-uitkeringen zelf of het UWV betaalt deze uitkeringen en verhaalt die maandelijks op jou. Het kan zijn dat je voor de ZW publiek verzekerd bent, maar voor de WGA eigenrisicodrager wilt worden of blijven. Wil je de lasten van de uitkeringen ZW en/of WGA bij een verzekeraar verzekeren? Kijk dan of je beter beide of de afzonderlijke onderdelen moet verzekeren. Verder zijn de historische ziektelasten in jouw bedrijf van invloed op de premie van de verzekeraar.

Moet je in actie komen?

Soms kun je niet in actie komen omdat de wet dit onmogelijk maakt. Je kunt geen eigenrisicodrager worden wanneer je minder dan 3 jaren geleden eigenrisicodrager bent geweest. Maar is dit niet het geval en wil je kiezen voor de beste, mogelijk goedkoopste optie voor jouw bedrijf? Kom dan in actie.

Jouw keuze?

Wil je voor de goedkoopste verzekeringsvorm kiezen? Dan kun je de publieke premies vergelijken met de (totaal)premies van verzekeraars die je via offertes kunt opvragen. Maar heb je veel zieken of arbeidsongeschikten in jouw bedrijf? Dan kan het verstandig zijn om publiek verzekerd te blijven of te worden (bestaande lasten blijven dan financieel gedekt). Heb je steeds weinig zieken en/of arbeidsongeschikten, dan kan het eigenrisico dragen bij een private verzekeraar wel iets voor jou zijn. Het historische ziekteverzuim in jouw bedrijf leidt dan niet tot een hogere premie.

Meer weten?

Wil je advies of meer weten om jouw keuze te kunnen maken? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder, zodat je tijdig de beste keuze kunt maken.