• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actiepunten najaar 2017

Gepubliceerd op: 27-10-2017

Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende actiepunten die u voor het einde van het jaar moet ondernemen om optimaal fiscaal voordeel te behalen. Het zijn juist deze actiepunten die eenvoudig worden vergeten. Met dit artikel maken wij u hierop attent. Daarnaast brengen wij tips en attentiepunten onder de aandacht die samenhangen met regelingen die eindigen aan het eind van het jaar of daarna juist beginnen en waarvan de besluitvorming al in een eerder stadium definitief is geworden, bijvoorbeeld al bij de Belastingplan.

Download hier het hele artikel.